Focus op Talent

Is je kind hoogbegaafd, hoogsensitief, een beelddenker of heeft het een label zoals dyslexie? Hoe nu verder?
Door hun talenten te ontdekken en te gebruiken gaan vele kinderen zien dat ze wel kunnen automatiseren. Het moet er alleen anders in.

Info

Mail

Openingstijden

Maak vrijblijvend gebruik van het contactformulier.

Het zit er wel in, maar het komt er niet uit. De Kernvisie methode heeft al vele

kinderen en jongeren geholpen met een oplossing, die blijvend effectief blijkt te zijn. Het is een methodiek, welke naast het reguliere schoolaanbod ingezet kan worden.