Ontdek de leerstijl van je kind

 

‘Every student can learn,

 just not on the same day, or the same way’ – George Evans 

 

Heb je het gevoel dat het er wel in zit, maar niet uit komt?                                                                                        Veel kinderen die moeite op school hebben zijn onzeker en hebben concentratieproblemen. Veelal zijn  belemmerende overtuigingen (‘ik kan het toch niet ‘) aan de orde. En toch, het zijn vaak hele slimme kinderen, ietwat ondeugende, gezellige, creatieve en meestal vrolijke kinderen, maar in onze maatschappij lopen ze vroeg of laat vast. Is je kind hoogbegaafd, hoogsensitief, een beelddenker of heeft het een label zoals dyslexie, dyscalculie, adhd en add? Dan is het als ouder een behoorlijke zoektocht naar de manier waarop je je kind het beste kan begeleiden. Hoe nu verder?

Waar komt dit nu door en bovenal, wat kan je er aan doen?

Leerstijlen

Vanuit NLP onderscheiden we 4 manieren van denken: visueel(in beelden), auditief (op gehoor), kinesthetisch (op gevoel) en digitaal (beredenerend). Ieder mens gebruikt al deze denksystemen, maar heeft wel voorkeur in het gebruik van deze systemen.

De kinderen waarover we hier spreken, zijn kinderen die een voorkeur hebben om visueel/kinesthetisch te denken. Dus bij voorkeur in beelden en op hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor een andere leerstijl. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Met ons gevoel ervaren we 200.000 keer meer, dan we met ons verstand kunnen bedenken. Dit gaat zo snel, dat we ons niet realiseren dat dit eigenlijk ook een manier van denken is. De snelheid waarmee we conclusies kunnen trekken, zorgt ervoor dat we niet goed kunnen benoemen hoe we tot die conclusie zijn gekomen.   

Kijken we naar onze hersenen, dan spreken van een linker- en een rechterhersenhelft. Grofweg kun je zeggen dat links onze ratio zit als het beredeneren, tekenherkenning(letters, woorden, cijfers en getallen), maar ook de analyse, volgordes, logica en de details. De rechterhersenhelft vertegenwoordigd onze praktische intelligentie en staat voor emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel.

Ons huidige onderwijssysteem reikt de informatie aan voor de linkerhersenhelft. De leerproblematiek ontstaat doordat deze kinderen een voorkeur hebben om met hun rechterhersenhelft te werken. Dit sluit dus niet aan.

Het is niet het onvermogen van het kind waar het last van heeft. Maar het vermogen! Het denkt teveel na. Als deze kinderen de informatie op een andere manier aangeboden krijgen, kunnen ze het wel en gaan ze met sprongen vooruit. 

Dit betekent dat het linksgeoriënteerde onderwijs de leerstof zodanig moet gaan aanbieden, dat kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl deze eenvoudig kunnen verwerken. De praktijk leert dat hier (nog) weinig aandacht voor (of kennis over) is.

De Kernvisie methode

De Kernvisie methode zet in op verschillende fronten, we laten kinderen ontdekken welke manier van leren bij hen past en hoe ze informatie zodanig kunnen interpreteren, dat deze voor hen te leren en te automatiseren is. De succeservaringen zijn de sleutel tot gedragsverandering. De methode biedt oplossingen op alle knelpunten waarop deze kinderen, jongeren en volwassenen vastlopen.

Helaas werkt dit niet voor de kinderen die na veel inspanning en het uitblijven van resultaten de handdoek in de ring hebben gegooid. School? Bekijk het maar!

Als die deur dicht is, dan kan je nog zo veel handreikingen doen, die deur blijft dicht. Je zal dus eerst aan de slag moeten om die deur weer op een kier te krijgen. De Kernvisie methode biedt praktische, korte interventies die ingezet kunnen worden om weer in contact te komen met het kind.